VTOL機による行方不明者捜索実験に参加しました

和気町でVTOL機による行方不明者捜索実験に参加しました